CHĘTNIE JEŹDZIMY RAZEM

Dołącz tak samo, jak inni pracownicy ŠKODA AUTO, do programu wspólnej jazdy. Aby wejść na stronę proszę wprowadzić swój numer osobowy albo numer z karty MFA

Błędny numer indentyfikacyjny
*W razie problemów z logowaniem, skontaktuj się ze wsparciem użytkownika.

Ten projekt udostępnia Ci ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o. we współpracy ze ŠKODA AUTO a.s.

CHĘTNIE JEŹDZIMY RAZEM

Ty też polubisz wspólną jazdę firmową. Dzięki niej możesz oszczędzić swój czas, pieniądze i chronić środowisko naturalne. Podróżuj wygodnie do pracy i do domu.

Przejdź do aplikacji TwoGo

Jak działa wspólna jazda?

Już nie musicie sami jeździć do pracy i przyczyniać się swoim samochodem do wzrostu ruchu na drogach. Teraz wystarczy się umówić przez aplikację TwoGo ze swoimi kolegami, którzy jadą w tym samym kierunku i dosiąść się. Podzielicie się kosztami przejazdu i dodatkowo ochronicie środowisko naturalne. Do umówienia wspólnych jazd zastosujcie aplikację TwoGo.

Wspólna jazda każdemu się opłaca

Lokacja i regulamin przejazdów

Na poniższej mapie znajdują się wyraźnie oznaczone miejsca spotkania łącznie z ich kodowymi nazwami tak, że nie trzeba pracowicie szukać adresów poszczególnych budynków albo konkretnych nazw. Ponadto z regulaminu przejazdów można skorzystać przy umawianiu się z współpasażerami. Spójrzcie tutaj

Kliknij na wspólną jazdę, która Ci odpowiada i zaloguj się.

Utwórz w TwoGo nową jazdę z takimi samymi parametrami i określ dla siebie rolę kierowcy albo współpasażera.

Zapisz utworzoną w ten sposób wspólną jazdę w celu jej sparowania.

JEŹDZIMY RAZEM I WYGRYWAMY

Przyłącz się do programu wspólnej jazdy, korzystaj z niego i wygrywaj ciekawe nagrody. Im więcej punktów otrzymasz za swoją aktywność, tym bardziej zbliżysz się do atrakcyjnych nagród. Aktualny stan punktów i swoją kolejność możesz obserwować w aplikacji.

Zasady

  • W okresie od 1. stycznia do 31. grudnia 2019 ogłosimy w każdym kwartale najaktywniejszego użytkownika aplikacji TwoGo.

  • Hierarchię uczestników będziemy tworzyć na podstawie punktów uzyskanych w aplikacji TwoGo. Nagrody otrzymają Ci, którzy znajdą się na miejscach od 1 do 10.

  • Udział w konkursie można wziąć tworząc konto w aplikacji TwoGo i potwierdzając dodatkowo udział w konkursie, co odbywa się w formie wiadomości w TwoGo.

  • Punkty otrzymujemy za aktywne korzystanie ze wspólnych jazd umówionych przez TwoGo: 1 punkt za utworzenie współpasażera, 3 punkty za udział we wspólnej jeździe, jako pasażer, 5 punktów za udział we wspólnej jeździe, jako kierowca.

  • Kolejność za poprzedni miesiąc zostanie ustalona zawsze do 15 dnia kolejnego miesiąca.

  • Zwycięzcy będą informowani elektronicznie.

Więcej
Lista wygranych
Kompletne zasady konkursowe

WSPÓŁPASAŻER MA SWOJE ZASADY

Uczestnicząc w projekcie Jeździmy razem, zarówno za pośrednictwem korzystania z aplikacji TwoGo (dalej tylko „aplikacja“), czy też w inny sposób, kierowca zgadza się i zobowiązuje do przestrzegania poniższych zasad:
Kierowca jest odpowiedzialny za wszystkich podróżujących samochodem. Kierowca odpowiada za odpowiednie przypięcie się pasami bezpieczeństwa wszystkich współpasażerów.
Kierowca jest posiadaczem aktualnego prawa jazdy.
Kierowca odnosi się do współpasażerów tak, aby podczas wspólnej jazdy czuli się bezpiecznie i przyjemnie.
Kierowca informuje pozostałych podróżnych o ewentualnej zmianie albo odwołaniu wyjazdu z dostatecznym wyprzedzeniem.
Jeżeli kierowca nie jest jednocześnie właścicielem pojazdu, to zapewnia sobie od właściciela dokument o zawarciu obowiązkowego ustawowego ubezpieczenia (zielona karta) w znaczeniu ustawy o warunkach użytkowania pojazdów na drogach komunikacji* lądowej dla pojazdu, który ma być używany do jazdy w warunkach użyczenia (dalej tylko „jazda wspólna“).
Kierowca zapewnia, żeby pojazd, który ma być użyty do wspólnej jazdy, był w stanie umożliwiającym użytkowanie go na drogach komunikacji lądowej zgodnie z ustawą o warunkach ruchu pojazdów na drogach komunikacji lądowej *.
Kierowca podczas jazdy wspólnej przestrzega wszystkich przepisów drogowych w znaczeniu ustawy o ruchu drogowym**.
Kierowca zawsze przed rozpoczęciem jazdy wspólnej ustala sposób obliczenia końcowej ceny za jazdę wspólną ze współpasażerami, która jednak nie może być wyższa od ceny zalecanej w aplikacji TwoGo.
*Ustawa nr 56/2001 Sb. Ustawa o warunkach eksploatacji pojazdów w ruchu drogowym i o zmianie ustawy nr 168/1999 Sb., o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkodę spowodowaną w trakcie korzystania z pojazdu oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej związanej z eksploatacją pojazdu), zgodnie z brzmieniem ustawy nr 307/1999 Sb.
**Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Uczestnicząc w projekcie Jeździmy razem, zarówno za pośrednictwem korzystania z aplikacji TwoGo (dalej tylko „aplikacja“), czy też w inny sposób, współpasażerowie zgadzają się i zobowiązują do przestrzegania poniższych zasad:
Współpasażerowie zawsze zgłaszają się w miejscu umówionym z kierowcą z odpowiednim wyprzedzeniem w czasie.
Współpasażer w żadnej sytuacji nie może przeszkadzać kierowcy w czasie jazdy wspólnej i musi respektować jego/jej nawyki przy kierowaniu pojazdem.
Współpasażer nie zanieczyszcza i w żaden sposób nie uszkadza pojazdu kierowcy.
Współpasażer zachowuje się uprzejmie w stosunku do kierowcy i pozostałych współpasażerów.
Współpasażer informuje kierowcę z dostatecznym wyprzedzeniem o ewentualnych zmianach albo o odwołaniu wspólnej jazdy.
Współpasażer uczestniczy finansowo w kosztach wspólnej jazdy zgodnie z umową z kierowcą, aż do wysokości ceny zalecanej w TwoGo.
Współpasażer nie będzie się kontaktować z uczestnikami projektu Jeździmy razem w innym celu, niż jest to ustalone w warunkach jazdy na zasadach użyczenia.
Współpasażer pomaga zespołowi organizatorów ŠKODA Jeździmy razem przy zapewnieniu informacji zwrotnej o jeździe na zasadach użyczenia.
W przypadku złej oceny współpracy z kierowcą, współpasażer w aplikacji TwoGo dodaje kierowcę do listy blokowanych osób.
Więcej Kompletne zasady wspólnej jazdy
ZACZNIJ JEŹDZIĆ RAZEM Z APLIKACJĄ TwoGo

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz jakikolwiek problem, to aby usprawnić jego rozwiązanie, wypełnij formularz kontaktowy

Před odesláním formuláře vyplňte prosím červeně označená pole

* Zaznaczone pola są obowiązkowe

Dziękujemy za Twoją wiadomość.

O rozwiązaniu Twojego problemu poinformujemy niezwłocznie na podany adres e-mailowy.